En midsommarnattsdiskussion

av Stefan Pettersson

Läkare är (fortfarande) ett relativt ansett yrke. Något man inte i lika hög grad kan säga om oss som jobbar med IT. Trots detta har läkare det så enkelt; människokroppen förändras alldeles för långsamt för att man ska behöva ta hänsyn till det. När man har lärt sig hur en fot fungerar, hur matspjälkningen går till och hur man gipsar ett ben, så kan man det. Möjligen behöver man ta till sig nya rön om hur hårt en fot ska lindas, när man ska ge penicillin o s v men huvudsakligen handlar det om att lära sig mer, inte att lära om sig. Inom IT finns det jättemånga varianter av varje kroppsdel, de ändras hela tiden och de kombineras fritt.

Käre läkare, välkommen till vår värld.

Patientjournal
Patienten har vid besöket en ny fot, tyvärr en beta-version som lider av en del barnsjukdomar fortfarande. Leverantören publicerade en uppgradering förra veckan men patienten lät bli att först köra den i testsystemet utan installerade den omedelbart i produktion. Nu kan han inte gå några längre sträckor utan att behöva sätta sig en stund emellanåt. Eftersom promenader inte tillhör patientens kärnverksamhet funderar denne nu på att outsourca detta till Indien. Vidare har patienten problem med att alla strumpor och majoriteten av dennes skor numer inte är kompatibla med foten.

Patientens nuvarande leverantör av knän blev nyligen uppköpt av ett lårföretag som ville ta del av deras senaste teknologi och leverera helhetslösningar. Från sex månader efter uppköpet kommer alla lår och vader att behöva bytas ut eftersom det nya avtalet inte garanterar knäns kompabilitet med andra leverantörers delar. Vad som gäller för gränssnittet mellan vad och fot är fortfarande oklart, förmodligen kommer det att vara möjligt att lösa med specialutvecklad middleware. En workaround bestående av rullstol är en möjlighet.

Patienten bytte för ett år sedan till öppna höfter. Hittills har patienten kunnat använda höfterna någorlunda väl med hjälp av information från diverse Internetforum men eftersom uppdateringar till dem inte har släppts på några år kommer dessa förmodligen att behöva bytas ut. Ett alternativ, för att hålla nere kostnader, är att dela på en jättestor höft ute i molnet.

Patienten har under hösten haft problem med att inköpet av nya händer brast i kravställningen av antal fingrar varför greppförmågan blivit lidande. Upphandling av ytterligare fingrar är pågående men man utreder möjligheten att utveckla egna.

Hoppas att ni hade en lika trevlig midsommar!


Stefan Pettersson

Annonser